μουσικοθεραπεία για παιδιά με αυτισμό

Τα τελευταία χρόνια, η επιστήμη έχει δείξει ότι υπάρχουν διάφορες μέθοδοι θεραπείας και ταυτόχρονα εκπαίδευσης για άτομα με αυτισμό. Έτσι και η μουσικοθεραπεία για παιδιά με αυτισμό μπορεί να αποδειχθεί ένα χρήσιμο μέσο στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.


Η μουσικοθεραπεία έχει αναδειχθεί ως μια αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας για τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Αυτισμός). Μάλιστα, ήδη από την δεκαετία του 1950-1960, στη Μεγάλη Βρετανία, η Juliette και οι Nordoff και Robins υπέδειξαν την εν λόγω πρακτική. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους, η μουσικοθεραπεία μπορεί να φέρει σημαντικά αποτελέσματα στη βελτίωση βασικών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό. Εξάλλου, τα άτομα με αυτισμό συχνά δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον στη μουσική.

Πώς μπορεί η μουσικοθεραπεία να βοηθήσει τα παιδιά με αυτισμό;

  • Η μουσική προσφέρει κίνητρο καθώς τα παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή με τον πιο απλό και φυσικό τρόπο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουν ανεπτυγμένες κοινωνικές ή διανοητικές δεξιότητες.
  • Υπάρχει πάντα η δυνατότητα προσαρμογής της θεραπείας στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Αυτό καθιστά τη μουσική «ελαστική», με αποτέλεσμα ο θεραπευόμενος να νιώθει άνεση και οικειότητα.
  • Η μουσική προσφέρει θετικές εμπειρίες στα άτομα. Έτσι, είναι δυνατόν, παιδιά με τους γονείς τους να παρακολουθήσουν συνεδρίες μουσικοθεραπείας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν έναν πιο ισχυρό δεσμό παίζοντας και γελώντας μαζί.
  • Η μουσικοθεραπεία επίσης βοηθάει τα παιδιά με αυτισμό να χαλαρώσουν και να ενισχύσουν την αυτοέκφρασή τους σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και οικειότητας. Ταυτόχρονα, ενισχύει την λεκτική ανταπόκριση και την βλεμματική επαφή.
  • Τα ρυθμικά στοιχεία της μουσικής βοηθούν επίσης την πολύ-αισθητηριακή διέγερση, δηλαδή την όραση, την ακοή και την αφή.

Η συμβολή της μουσικοθεραπείας στις κοινωνικές δεξιότητες

Music & Social Skills
Photo by PNW Production on Pexels

Τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες στο χτίσιμο ανθρώπινων σχέσεων. Έτσι λοιπόν, η θεραπευτική σχέση που ξεκινάει μέσα στη μουσικοθεραπεία προσφέρει την αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας στα παιδιά με αυτισμό.

Ταυτόχρονα, η μουσικοθεραπεία βοηθάει τα παιδιά με αυτισμό να αποκτήσουν επίγνωση και επαφή με τον εαυτό τους κι αυτό τα οδηγεί να διαμορφώσουν μια περισσότερο εξωστρεφή κοινωνική συμπεριφορά.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα παιδιά αναπτύσσουν το χαρακτηριστικό της ανεκτικότητας. Αυτό παρουσιάζεται τόσο ως προς τους ήχους όσο και ως προς την αμφίδρομη επικοινωνία της θεραπευτικής διαδικασίας.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως η μουσικοθεραπεία για παιδιά με αυτισμό είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο. Μέσω αυτού μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες. Το πιο σπουδαίο όμως είναι ότι συμβάλλουμε στην ενίσχυση της έκφρασης των συναισθημάτων τους και της ανάπτυξης του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Εξάλλου τα οφέλη της μουσικοθεραπείας γενικότερα είναι πολλά και σπουδαία.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες από την Μουσικοθεραπεύτρια Αντωνία Χατζηευτυχίου εδώ.

Photo by Paige Cody on Unsplash