Τμήμα Βυζαντινής - Εκκλησιαστικής Μουσικής


Με σεβασμό στη μακρά ιστορική μας μουσική παράδοση, έχουμε δημιουργήσει μία Σχολή η οποία ως σκοπό της έχει την μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση ιεροψαλτών και διδασκάλων-καθηγητών Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.