Προσχολικά Τμήματα


Το Ωδείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα μικρά παιδιά για τα οποία προσφέρει ολοκληρωμένα τμήματα προσχολικής μουσικής αγωγής. Απευθύνεται σε παιδιά από την ηλικία των 4 ετών δίνοντας τους την δυνατότητα να γνωρίσουν τα μουσικά όργανα, τις νότες, τη μουσική σημειογραφία, την αίσθηση του χρόνου και του ρυθμού.